Chọn nhạc cho thai nhi: Mẹ cần lưu ý gì?

Chọn nhạc cho thai nhi: Mẹ cần lưu ý gì?

Nhạc Mẹ Bầu: Album Thoải mái tinh thần dành cho Mẹ nghe 🛀🍀🌈

Mẹ nghe bằng loa ngoài hoặc tai nghe với âm lượng vừa phải
Nghe ngay: daucare.com/app?ref=22564096
Tham khảo Nhà Đậu © List nhạc thai giáo Mẹ Bầu nghe, Con thông minh vượt trộiChọn nhạc cho thai nhi: Mẹ cần lưu ý gì?

Nhạc Mẹ Bầu: Album Bé kết nối tình cảm với Mẹ dành cho Bé nghe 👼😘🤗

Bé nghe bằng loa ngoài hoặc tai nghe áp bụng với âm lượng bằng 60% Mẹ nghe
Nghe ngay: daucare.com/app?ref=22564199
Tham khảo Nhà Đậu © Âm nhạc thai giáo: Kết nối tình càm giữa Mẹ và thai nhiChọn nhạc cho thai nhi: Mẹ cần lưu ý gì?

Nhạc Mẹ Bầu: Album Kích thích não phải dành cho Bé nghe 🧠🥇👼

Bé nghe bằng loa ngoài hoặc tai nghe áp bụng với âm lượng bằng 60% Mẹ nghe
Nghe ngay: daucare.com/app?ref=22564336
Tham khảo Nhà Đậu © Tiết lộ những thực phẩm tốt cho Mẹ Bầu 8 tháng